Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar, maar verloopt per kwartaal. Op ieder moment kan men zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging.


Aanmelden
Aanmelding voor het lidmaatschap kan bij:

Lourens de Vries
Tel. 06 20375533

Het aanmeldingsformulier volledig invullen en bij voorkeur mailen naar:

ledenadministratie@tennisoeverzwaluwen.nl

Hierbij een pasfoto mailen die aan de volgende algemene voorwaarden moet voldoen:
  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn.

Eventueel na downloaden, uitprinten en ondertekenen het formulier inleveren bij:
Lourens de Vries
Wjukslach 14
8723 GD Koudum

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.


Contributie voor kalenderjaar 2017
Senioren (18+)€ 32,50 per kwartaal
Junioren (12-18)€ 18,50 per kwartaal
Junioren (4-12)€ 16,00 per kwartaal
Niet spelend-lid€ 10,00 per kwartaal

Indien men al lid is van de afdeling voetbal, volleybal of gymnastiek, wordt per kwartaal een korting verleend van € 3,65. In dat geval worden de extra lidmaatschapskosten voor tennis:

Senioren (18+)€ 28,85 per kwartaal
Junioren (12-18)€ 14,85 per kwartaal
Junioren (4-12)€ 12,35 per kwartaal


Betaling
Op bankrekeningnummer NL91RABO0333504690
Contributie-inning verloopt via de centrale administratie van de OMNI per automatische incasso. Nadere informatie:

Bert van der Veer
Tel. 0514 522983
penningmeester@tennisoeverzwaluwen.nl


Beëindiging lidmaatschap
Schriftelijk 1 maand vóór de eerste van ieder kwartaal (dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Contributie wordt per kwartaal verrekend. Wanneer men zich afmeldt als lid en binnen een jaar weer lid wordt van tennis moet men ook over de periode tussen afmelden en aanmelden betalen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de tennisafdeling:

Lourens de Vries
Wjukslach 14
8723 GD Koudum
bij voorkeur per e-mail bij ledenadministratie@tennisoeverzwaluwen.nl