Baanverhuur

De vereniging beschikt buiten over drie gravel tennisbanen, waarvan twee met verlichting. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnenbanen te huren in een allround sporthal (drie hardcourt banen).

Buitenbanen
Leden mogen 3x een introducee meenemen. Daarna zoals bij niet-leden. Niet-leden kunnen gedurende de periode dat buitenbanen zijn geopend (1 april t/m 1 november) banen huren tegen het tarief van € 10,00 per uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op de volgende adressen:
  • De kantine op het tennispark, of, indien gesloten bij het volgende adres in de directe nabijheid:
  • Ronny Bruno, Galamalaan 12, tel. 0514 521760;


Binnenbanen
In sporthal De Sândobbe.
Huur mogelijk van hele hal, 2/3 hal, 1/2 hal of 1/3 hal.

Tarieven huur sporthal

Te bevragen bij:
Bert van der Veer
Tel. 0514 522983
penningmeester@tennisoeverzwaluwen.nl